Sunday, January 27, 2013

January in News: Azerbaijan, czyli co się działo w Azerbejdżanie w styczniu


12.01.2013: 
Azerbaijan Soldier's Death Sparks Baku Protests
Smierć żołnierza w Azerbejdżanie wywołała protesty w Baku


WATCH: RFE/RL footage of a rally in Baku protesting the treatment of army recruits (in Azeri).
ZOBACZ: RFE/RL nagrania z wiecu w Baku: protest przeciwko traktowaniu rekrutów w armii (w j. azerskim).


19.01.2013:
Protesting Shopkeepers, Police Clash In Baku
Starcie protestujących sklepikarzy z policją w Baku


WATCH: Around 1,000 shopkeepers angry over a rent hike at Azerbaijan's biggest shopping center blocked a major highway for around two hours before police used tear gas and force to disperse them. Around 15 protesters were said to have been arrested. (Video by RFE/RL Azerbaijani Service correspondent Nushaba Fatullayeva)

ZOBACZ: około 1.000 sklepikarzy rozgniewanych podwyżką na wynajem pomieszczeń w największym centrum handlowym w Azerbejdżanie zablokowało główną autostradę. Po dwóch godzinach policja użyła gazu łzawiącego i siły, aby ich rozproszyć. Najprawdopodobniej około 15 protestujących zostało aresztowanych. (Video RFE / RL Azerbejdżan, korespondent: Nushaba Fatullayeva)


24.01.2013
Azerbaijani Police Break Up Protests In Ismayilli
Azerbejdżańska policja rozbija protest w Ismailli


“On the evening of January 23, thousands of Ismayilli residents rampaged through the town. The unrest reportedly was triggered by a car accident involving the owner of the Chirag motel.

RFE/RL correspondents say authorities have ignored repeated calls by local residents to shut down the motel, the site of an alleged brothel.

The motel was set alight during the unrest. The protesters also set fire to the governor's residence and two cars.”

Wieczorem w dniu 23 stycznia tysiące mieszkańców Ismayilli wyszło na ulice miasta. Według doniesień zamieszki został wywołany przez wypadek samochodowy z udziałem właściciela motelu Chirag.

Korespondenci RFE / RL twierdzą, iż władze zignorowały wielokrotne wezwania ze strony lokalnych mieszkańców do zamyknięcia motelu, w którym najprawdopodobniej znajdował się dom publiczny.

Motel podpalono podczas zamieszek. Protestujący także podpalili rezydencję gubernatora i dwa samochody.


26.01.2013
Protesters Detained In Azerbaijani Capital
Protestujący zatrzymani w stolicy Azerbejdżanu


Hundreds of people have demonstrated in Azerbaijan's capital to express solidarity with recent protests in the central town of Ismayilli.

Setki ludzi wyszły na ulice w Azerbejdżańskiej stolicy w celu wyrażenia solidarności z protestującymi w mieście Ismailli.Wednesday, January 23, 2013

Adelaide in photos, March 2012, czyli fotoreportaż z Adelajdy, marzec 2012

Oops....its been quite a while since my last post... To redeem myself, I would like to share a few photos form our last trip to Adelaide :) For those who are not from there, Adelaide is in South Australia ;)

Ups....upłynęło już sporo czasu odkąd ukazał się mój ostatni post... Aby odkupić swoje winy, chciałabym się podzielić fotkami z naszej ostatniej wyprawy do Adelajdy :) Jakby ktoś nie wiedział: Adelajda znajduje się w Południowej Australii :)

Can't believe it's been almost a year!
Nie mogę uwierzyć, że to było prawie rok temu!